Продавець Системний інтегратор інженерних рішень Goobkas розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
2070 відгуків
promo_banner

Інтернет-магазин тимчасово не працює. Все буде Україна!

проспект Гагаріна 20, 4г, офіс 2309, Харків, Україна
Протипожежні експертні та інженерні послуги. Рятувальне обладнання

Знаки безпеки ДСТУ EN ISO 7010:2019 Нового зразка

Знаки безпеки. Протипожежний захист.

 

Знаки безпеки надають такі загальні повідомлення щодо стану безпеки, отримане комбінацією кольору та геометричної форми та за допомогою додавання графічного символу дає конкретно повідомлення щодо стану безпеки.

 

Відповідно до п. 8 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А. 01.001-2014) територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, ІDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки».

 

У звʼязку із втратою чинності зазначених ДСТУ та не внесенням змін до Правил пожежної безпеки, на теперішній час для вибору знаків та місць розміщення слід керуватись ДСТУ EN ISO 7010:2019, який вийшов на заміну.

 

Нижче описані деякі вимоги стосовно оснащення обʼєкту знаками безпеки.

 

На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ EN ISO 7010:2019.

 

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ EN ISO 7010:2019.

 

У вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях та на устаткуванні, що становить небезпеку вибуху або займання, необхідно вивішувати знаки, які забороняють користування відкритим вогнем, а також знаки, що попереджають про обережність за наявності займистих та вибухових речовин, за ДСТУ EN ISO 7010:2019.

 

Куріння і застосування джерел відкритого вогню в радіусі менше 10 м від місць зберігання мулу забороняються, про що повинні повідомляти відповідні таблички чи знаки заборони.

 

Перед входом у приміщення та робочі зони, в яких проводяться роботи з горючими рідинами (приготування суміші, нанесення її на вироби), що виділяють вибухопожежонебезпечні пари, вивішуватися попереджувальні знаки й написи.

 

Знаки безпеки поділяються на наступні категорії:

Знаки безопасности предоставляют общие сообщения о состоянии безопасности, полученные комбинацией цвета и геометрической формы и с помощью добавления графического символа дает конкретное сообщение о состоянии безопасности.

Знаки безопасности предоставляют общие сообщения о состоянии безопасности, полученные комбинацией цвета и геометрической формы и с помощью добавления графического символа дает конкретное сообщение о состоянии безопасности.Знаки безопасности предоставляют общие сообщения о состоянии безопасности, полученные комбинацией цвета и геометрической формы и с помощью добавления графического символа дает конкретное сообщение о состоянии безопасности.

Согласно п.8 раздела II Правил пожарной безопасности в Украине (НАПБ А.01.001-2014) территория объекта, а также дома, сооружения, помещения должны быть обеспечены соответствующими знаками безопасности. Знаки безопасности, их количество и места их установки должны соответствовать ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет» (ISO 6309:1987, IDT) и ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

В связи с утратой действия указанных ДСТУ и не внесением изменений в Правила пожарной безопасности, в настоящее время для выбора знаков и мест размещения следует руководствоваться ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности», вышедший на замену.

Ниже приведены некоторые требования по оснащению объекта знаками безопасности.

Цель цветов и знаков безопасности состоит в том, чтобы быстро привлечь внимание человека к объектам и ситуациям, касающимся безопасности и здоровья, и предоставить ему быстрое понимание специального сообщения.

На дверцы шкафов, в которых находятся огнетушители, должны быть нанесены соответствующие указатели по ДСТУ EN ISO 7010:2019.

Для указания местоположения первичных средств пожаротушения следует устанавливать указательные знаки согласно ДСТУ EN ISO 7010:2019. Знаки должны быть размещены на видимых местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола как внутри, так и вне помещений (при необходимости).

Во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и на оборудовании, представляющем опасность взрыва или возгорания, необходимо вывешивать знаки, запрещающие пользование открытым огнем, а также знаки, предупреждающие о предосторожности при наличии воспламеняющихся и взрывчатых веществ по ДСТУ EN ISO 7010:201.

Помещения и рабочие зоны, в которых проводятся работы с горючими жидкостями (приготовление смеси, нанесение ее на изделия), выделяющие взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены природной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В этих помещениях не должны выполняться работы, связанные с использованием огня или вызывающие искрообразование, не допускается пребывание лиц, не участвующих в непосредственном производстве работ. Перед входом в такие помещения должны вывешиваться знаки и надписи.

Курение и применение источников открытого огня в радиусе менее 10 м от мест хранения ила запрещаются, о чем должны сообщать соответствующие таблички или знаки запрета.

На пожарных щитах (стендах) необходимо указывать порядковые номера и номер телефона для вызова пожарно-спасательных подразделений. Порядковый номер пожарного щита указывается после буквенного индекса «ПЩ».

Перед входом в помещения и рабочие зоны, в которых проводятся работы с горючими жидкостями (приготовление смеси, нанесение ее на изделия), выделяющие взрывопожароопасные пары, вывешиваются предупредительные знаки и надписи.

Пути эвакуации должны соответствовать требованиям строительных норм и быть оборудованы соответствующими знаками безопасности согласно Национальному стандарту Украины ДСТУ EN ISO 7010:2019.

Места и помещения, где хранятся опасные вещества или смеси, обозначаются соответствующими знаками безопасности согласно Технического регламента знаков безопасности и защиты здоровья работников, утвержденного ПКМУ от 25 ноября 2009 г. № 1262.

На содержание знака не должны влиять другие знаки или источники света или звука, влияющие на видимость или восприятие сигнала. Во избежание такого воздействия нет необходимости в применении большого количества знаков в непосредственной близости друг к другу.

Знаки безопасности следует устанавливать с учетом угла зрения человека из соответствующего положения, а также возможности возникновения препятствий для видимых знаков на легкодоступном, остальном освещенном месте либо вблизи входа в зону опасности, либо в непосредственной близости от источника опасности или объекта, обозначаемого знаком безопасности.

Размеры знаков зависят от расстояния, на котором осуществляется наблюдение. Указанное соотношение определяется по соответствующей формуле ДСТУ ISO 3864–1:2005. Например, с расстояния 5 м высота знака должна быть 5 см, на расстоянии 10 м – высотой 10 см, на расстоянии 15 м – высотой 15 см.

Знаки безопасности должны быть устойчивы к воздействию погодных условий, хорошо видны и при необходимости изготовлены с применением люминесцентных красок, светоотражающих материалов, искусственного освещения с целью обеспечения их визуализации. Знаки должны быть зафиксированы так, чтобы работник мог видеть его на уровне глаз или примерно на 1,5 м над землей.

Знаки должны быть освещены, если не подходит естественное освещение. Знаки запрета, указанные в приложении 1, должны иметь круглую форму с черной пиктограммой на белом фоне, край и перекладина (слева направо под углом 45 градусов к горизонтали) – красные. Красный цвет безопасности должен составлять не менее 35 процентов от общей площади знака.

Знаки безопасности делятся на следующие категории:

  • знаки, указывающие на маршрут эвакуации, местонахождение оборудования безопасности или объекта безопасности, или меры безопасности (знаки безопасных условий);
  • знаки пожарного оборудования;
  • знаки обязательного действия;
  • знаки запрета;
  • предупреждающие знаки.

Предупреждающие знаки должны иметь треугольную форму с черным значком на желтом фоне, край – черный. Желтый цвет безопасности должен составлять не менее 50 процентов от общей площади знака.

Обязательные знаки должны иметь круглую форму с белой пиктограммой на синем фоне. Синий цвет безопасности должен составлять не менее 50 процентов от общей площади знака.

Спасательные знаки должны иметь прямоугольную или квадратную форму с белой пиктограммой на зеленом фоне. Зеленый цвет безопасности должен составлять не менее 50 процентов от общей площади знака.

Знаки пожарной безопасности должны иметь прямоугольную или квадратную форму с белой пиктограммой на красном фоне. Красный цвет безопасности должен составлять не менее 50 процентов от общей площади знака.

Знаки безопасности могут дополняться дополнительной информацией, включая названия и/или химические формулы опасных веществ или подробную информацию об их опасном воздействии. Места хранения опасных веществ дополнительно обозначаются обязывающим знаком «Общая опасность», размещаемым в непосредственной близости от места хранения или на дверях складского помещения.

Дополнительные услуг по пожарной безопасности

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Какова возможная ответственность за невыполнение требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности.

 

Предусмотрена административная ответственность за ст.175 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа на граждан от ста (1700 грн.) До двухсот (3400 грн.) Необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от двухсот (3400 грн .) до трехсот (5100 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

А также в случае невыполнения предписанных требований предписания уполномоченных должностных лиц ДСНС предусмотрена ответственность за ст.188-8 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц и физических лиц - предпринимателей от ста (1700 грн.) До двухсот (3400 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан. То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет наложение штрафа на должностных лиц и физических лиц - предпринимателей от двухсот (3400 грн.) До трехсот (5100 грн.) Необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае установления нарушения требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, создает угрозу жизни и здоровью людей, должностные лица центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор в сфере техногенной и пожарной безопасности, обращаются в административный суд по применению мер реагирования в виде полного или частичного приостановления работы предприятий, отдельных производств, производственных участков, агрегатов, эксплуатации зданий, сооружений, отдельных помещений, выпуска и реализации пожароопасной продукции, систем и средств противопожарной защиты в порядке, установленном законом.

Кроме указанных мер воздействия также предусмотрена уголовная ответственность по ст.270 УК Украины. За нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее возникновение пожара или аварии, которой причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере предусмотрен штраф от одной тысячи (17000 грн.) До четырех тысяч двадцати (68340 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности повлекли гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

 

Сроки выполнения и сроки сотрудничества.

 

Услуга "Изготовления знаков безопасности на заказ" предоставляется в срок от 1 до 15 рабочих дней относительно даты предоставления исходных данных и в зависимости от сложности изготовления.

 

Какая стоимость "Изготовления знаков безопасности на заказ".

 

 Стоимость просчитывается индивидуально по запросы менеджер предоставит Вам прайс.
 

Куда может попасть информация по объекту, который был предоставлен для проверки проектов на соответствие требованиям пожарной и техногенной безопасности.

 

Наши специалисты проводят проверку проектов на соответствие требованиям пожарной и техногенной безопасности полно и компетентно, учитывая все нюансы и особенности объекта, а также соблюдая служебного этикета.

В своей деятельности керуемся Законом Украины «Об информации», Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», Гражданским кодексом Украины, Хозяйственным кодексом Украины.

Право на информацию, созданную в процессе деятельности физического или юридического лица, охраняется в порядке, определенном законом.

В свою очередь мы гарантируем, что полученная от Вас необходима информация является конфиденциальной и / или коммерческой тайной, которой предоставляется гриф "Коммерческая тайна" и не будет разглашена третьим лицам. Несем полную ответственность за ненадлежащее использование или разглашение конфиденциальной информации и коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством. Гарантируем качество, секретность и соблюдение сроков проведения наших услуг.

 

Как заказать услугу: ""Изготовления знаков безопасности на заказ"" необходимо обратиться

 

Расчет категорий и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности.
Системный интегратор инженерных решений


goobkas.com


goobkas@gmail.com


+380991295403
+380688798540 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner